loader image

Nowoczesny wymiar edukacji technicznej, obejmujący praktyczną działalność,
doświadczanie i aktywne metody pracy w oparciu o pracownię techniczną. 

Nowoczesny wymiar edukacji technicznej, obejmujący praktyczną działalność, doświadczanie i aktywne metody pracy w oparciu o pracownię techniczną. 

WZORCOWE PRACOWNIE TECHNICZNE

Inwestuj z nami i stwórz uczniom przestrzeń do rozwoju sprawności manualnych
oraz możliwość odkrywania indywidualnych predyspozycji i zainteresowań technicznych.

Wszystko do pracowni technicznej w jednym miejscu.