ŁÓDKA

POZIOM I - PIERWSZE KROKI

Zestaw konstrukcyjny ŁÓDKA zaliczany jest do grupy projektów z poziomu pierwszego, przeznaczonych dla uczniów, którzy po raz pierwszy pracują metodą wielomateriałowych projektów technicznych. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój w oparciu o aktywne metody pracy. Podczas wykonywania projektu ŁÓDKA, uczniowie mogą się rozwijać i zdobywać kluczowe umiejętności praktyczne: analizują rysunki techniczne, nanoszą wymiary na materiał, pracują narzędziami, co wymaga skupienia, dyscypliny i współpracy. Realizując ten projekt, uczeń buduje silnik zamieniający energię sprężystości gumy na ruch obrotowy wirnika, napędzający łódkę. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, związanych z projektem ŁÓDKA, dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych oraz stopów metali.

Efektem końcowym projektu jest pływająca łódka dwukadłubowa o napędzie gumowym. Konstrukcja łódki składa się z łączników wzdłużnych, łączników poprzecznych, ruf, dziobów, wirnika krzyżakowego, poszycia oraz sterów. Projekt ŁÓDKA wskazuje na zdecydowaną odmienność od innych projektów, głownie w sferze mniejszej złożoności i pracochłonności. Zadanie polegające na stworzeniu działającego prostego mechanizmu dysponującego własnym źródłem napędu i samodzielnie poruszającego się, stanowi krok w stronę rozwinięcia świadomości technicznej ucznia. Przekierowuje również jego aktywność poznawczą i twórczą od wytworów leżących w kręgu zabawek i ozdób w stronę modeli, odzwierciedlających techniczną rzeczywistość składającą się z mechanizmów, urządzeń i pojazdów. Realizacja tego projektu stanowić może zatem pierwszy krok do rozwinięcia zainteresowań modelarskich, a w dalszej perspektywie daje szansę na wykształcenie szerszych zainteresowań o charakterze technicznym. Czas zaplanowany na realizację projektu edukacyjnego ŁÓDKA wynosi około 24 jednostki lekcyjne. Projekt podzielony jest na dziewięć podprojektów.

MATERIAŁY

Dostarczamy wysokiej jakości materiały do wykonania wybranych zestawów konstrukcyjnych. Każdy zestaw zawiera różnorodne materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej techniki. Pozwalają one na naukę materiałoznawstwa w odniesieniu do realnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewno, sklejka, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze elektryczne i elektroniczne itd.

Elementy są spakowane w woreczki strunowe, a ich ilość i rodzaj dopasowany jest do realizowanych projektów. Zaopatrzenie uczniów w takie same zestawy materiałów oraz stały dostęp do części zapasowych zapewnia komfort pracy uczniowi i nauczycielowi. Ponadto znacznie podnosi motywację do podejmowania działań.

KARTY PRACY

Opracowanie dla ucznia składa się z 14 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to: strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) łódki oraz jej montażu.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są miejscem wystawiania ocen.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Aby wykonać wybrany zestaw konstrukcyjny i w pełni zrealizować podstawę programową techniki, szkoła powinna dysponować salą lekcyjną, zwaną Pracownią Techniczną, dostosowaną do liczby uczniów i odpowiednio wyposażoną, która umożliwi uczniom wykonywanie działań technicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itd.

Powinna tworzyć namiastkę realnych stanowisk pracy, pozwalających na naukę technologii podczas obróbki rożnych materiałów za pomocą przyborów, narzędzi i urządzeń.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy ŁÓDKA obrazuje wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film daje możliwość wyboru i pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji, a także zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.