OWAD III

POZIOM IV - ZAAWANSOWANY

Projekt OWAD III zaliczany jest do grupy projektów z poziomu czwartego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego i drugiego/trzeciego oraz wypracowali możliwość realizacji projektów o skomplikowanej konstrukcji. Projekt ten umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem OWAD III dotyczy technologii obróbki tworzyw sztucznych, metali, materiałów drewnopochodnych, montażu prostych obwodów elektronicznych oraz wykonywania prostych form dziewiarskich.

Efektem końcowym projektu jest maskotka ze świecącymi oczami, wykonana w formie owada z dzianiny, usztywnionej konstrukcją stalową, połączoną elementami z tworzyw sztucznych. Do wykonania dzianiny, uczniowie muszą wykonać dwa przyrządy (kostkę dziewiarską i szydełko). Realizując projekt OWAD III, uczniowie łączą elementy elektroniczne, tworząc prosty obwód elektroniczny, powodując świecenie oczu owada. Projekt OWAD III ukierunkowany jest przede wszystkim na zapoznanie uczniów z problematyką elementów i obwodów elektronicznych. Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Projekt podzielony jest na dziewięć podprojektów.

MATERIAŁY

Dostarczamy wysokiej jakości materiały do wykonania wybranych zestawów konstrukcyjnych. Każdy zestaw zawiera różnorodne materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej techniki. Pozwalają one na naukę materiałoznawstwa w odniesieniu do realnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewno, sklejka, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze elektryczne i elektroniczne itd.

Elementy są spakowane w woreczki strunowe, a ich ilość i rodzaj dopasowany jest do realizowanych projektów. Zaopatrzenie uczniów w takie same zestawy materiałów oraz stały dostęp do części zapasowych zapewnia komfort pracy uczniowi i nauczycielowi. Ponadto znacznie podnosi motywację do podejmowania działań.

KARTY PRACY

Opracowanie dla ucznia składa się z 17 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz spis materiałów do realizowanego projektu. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) owada oraz jego montażu mechanicznego.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Dodatkowo na kartach pracy są miejsca do wystawiania ocen.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Aby wykonać wybrany zestaw konstrukcyjny i w pełni zrealizować podstawę programową techniki, szkoła powinna dysponować salą lekcyjną, zwaną Pracownią Techniczną, dostosowaną do liczby uczniów i odpowiednio wyposażoną, która umożliwi uczniom wykonywanie działań technicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itd.

Powinna tworzyć namiastkę realnych stanowisk pracy, pozwalających na naukę technologii podczas obróbki rożnych materiałów za pomocą przyborów, narzędzi i urządzeń.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy OWAD III obrazuje wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film daje możliwość wyboru i pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji, a także zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.