POJAZD SOLARNY

POZIOM III – ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Projekt POJAZD SOLARNY zaliczany jest do grupy projektów z poziomu trzeciego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wykonali wcześniej minimum jeden projekt. Umożliwia praktyczną realizację treści zawartych w podstawie programowej techniki na poziomie szkoły podstawowej, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój w oparciu o aktywne metody pracy. Realizując projekt POJAZD SOLARNY, uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne, zdobywają wiedzę z zakresu elektroniki i mechaniki, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną i kreatywność. Dowiadują się na czym polega zamiana energii słonecznej na mechaniczną.

Efektem końcowym projektu jest pojazd zasilany energią słoneczną (opcjonalnie 2 bateriamii AA). Czas zaplanowany na realizację projektu edukacyjnego POJAZD SOLARNY wynosi około 25 jednostek lekcyjnych. Projekt podzielony jest na dwanaście podprojektów.

MATERIAŁY

Dostarczamy wysokiej jakości materiały do wykonania wybranych zestawów konstrukcyjnych. Każdy zestaw zawiera różnorodne materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej techniki. Pozwalają one na naukę materiałoznawstwa w odniesieniu do realnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewno, sklejka, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze elektryczne i elektroniczne itd.

Elementy są spakowane w woreczki strunowe, a ich ilość i rodzaj dopasowany jest do realizowanych projektów. Zaopatrzenie uczniów w takie same zestawy materiałów oraz stały dostęp do części zapasowych zapewnia komfort pracy uczniowi i nauczycielowi. Ponadto znacznie podnosi motywację do podejmowania działań.

KARTY PRACY

Opracowanie dla ucznia składa się z 16 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych ( tzw. podprojektów) katamaranu oraz jego montażu mechanicznego. Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Dodatkowo na kartach pracy są miejsca do wystawiania ocen.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Aby wykonać wybrany zestaw konstrukcyjny i w pełni zrealizować podstawę programową techniki, szkoła powinna dysponować salą lekcyjną, zwaną Pracownią Techniczną, dostosowaną do liczby uczniów i odpowiednio wyposażoną, która umożliwi uczniom wykonywanie działań technicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itd.

Powinna tworzyć namiastkę realnych stanowisk pracy, pozwalających na naukę technologii podczas obróbki rożnych materiałów za pomocą przyborów, narzędzi i urządzeń

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy POJAZD SOLARNY obrazuje wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film daje możliwość wyboru i pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji, a także zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.