POMPOLINEK

POZIOM I - PIERWSZE KROKI

Projekt POMPOLINEK zaliczany jest do grupy projektów z poziomu pierwszego. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest nie tylko realizacja treści obowiązujących w podstawie programowej techniki, ale także poprawa sprawności manualnej uczniów oraz wsparcie w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań technicznych. W przypadku projektu edukacyjnego POMPOLINEK, proces nauczania może mieć miejsce w formie tradycyjnej w szkole, hybrydowej lub zdalnej. Realizacja projektu POMPOLINEK wymaga użycia małej ilości narzędzi. Dzięki minimalizacji ilości potrzebnych narzędzi, uczniowie są w stanie wykonać projekt w domu, pod nadzorem rodzica.

Efektem końcowym projektu jest pajacyk w formie POMPOLINKA, ubranego w kolorową dzianinę oraz stojak. Aby wykonać ubranko dla POMPOLINKA, pompony oraz ozdobny element na bluzce, uczeń musi wykonać dwie kostki dziewiarskie, przyrząd do pomponów i szydełko. Praca na tych przyrządach kształtuje układ kostno-mięśniowy rąk, co pozytywnie wpływa na rozwój półkul mózgowych, a także działa uspokajająco, podobnie jak w przypadku mandali. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 24 jednostki lekcyjne. Projekt podzielony jest na 8 podprojektów.

MATERIAŁY

Dostarczamy wysokiej jakości materiały do wykonania wybranych zestawów konstrukcyjnych. Każdy zestaw zawiera różnorodne materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej techniki. Pozwalają one na naukę materiałoznawstwa w odniesieniu do realnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewno, sklejka, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze elektryczne i elektroniczne itd.

Elementy są spakowane w woreczki strunowe, a ich ilość i rodzaj dopasowany jest do realizowanych projektów. Zaopatrzenie uczniów w takie same zestawy materiałów oraz stały dostęp do części zapasowych zapewnia komfort pracy uczniowi i nauczycielowi. Ponadto znacznie podnosi motywację do podejmowania działań.

KARTY PRACY

Opracowanie dla ucznia składa się z 16 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, procedura organizacji zajęć w pracowni technicznej w czasie pandemii covid-19, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała część to karty technologiczne, dotyczące części składowych Pompolinka (tzw. podprojektów) oraz montażu.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Karty pracy są również miejscem wystawiania ocen.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Aby wykonać wybrany zestaw konstrukcyjny i w pełni zrealizować podstawę programową techniki, szkoła powinna dysponować salą lekcyjną, zwaną Pracownią Techniczną, dostosowaną do liczby uczniów i odpowiednio wyposażoną, która umożliwi uczniom wykonywanie działań technicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itd.

Powinna tworzyć namiastkę realnych stanowisk pracy, pozwalających na naukę technologii podczas obróbki rożnych materiałów za pomocą przyborów, narzędzi i urządzeń.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy POMPOLINEK obrazuje wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film daje możliwość wyboru i pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji, a także zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.