PROJEKTY TECHNICZNE

POZIOM I - PIERWSZE KROKI

Projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy po raz pierwszy pracują metodą projektów z wykorzystaniem zestawów konstrukcyjnych JAWI lub dla grup uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na nabycie podstawowych umiejętności technicznych, np. po pierwszym roku pracy nad projektem nie wykształcili nawyków poprawnych działań technicznych. Umożliwiają realizację podstawy programowej techniki na poziomie szkoły podstawowej. Projekty z poziomu pierwszego są proste w konstrukcji, charakteryzują się prostymi rysunkami technicznymi i nieskomplikowanymi czynnościami technologicznymi. Wprowadzają uczniów w świat techniki, w którym uczą się myślenia technicznego, materiałoznawstwa, wykorzystywania prostych narzędzi i obsługi podstawowych urządzeń, a także kreatywności, dyscypliny i współpracy.