PROJEKTY TECHNICZNE

POZIOM II - ZNAM PODSTAWY

Projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego lub w ocenie nauczyciela posiadają umiejętności, aby takie projekty wykonywać. Umożliwiają realizację podstawy programowej techniki na poziomie szkoły podstawowej. Projekty z tego poziomu są złożone w konstrukcji, wymagają od uczniów czytania bardziej skomplikowanych rysunków technicznych i wykonywania trudniejszych czynności technologicznych. Dają możliwość odkrywania predyspozycji i zainteresowań technicznych uczniów.