PROJEKTY TECHNICZNE

POZIOM III - ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Projekty z tego poziomu przeznaczone są dla uczniów, którzy wykonali wybrane projekty z poziomów I i II i wypracowali możliwość realizacji projektów o skomplikowanej konstrukcji lub w ocenie nauczyciela posiadają umiejętności, aby takie projekty wykonywać. Umożliwiają realizację podstawy programowej techniki na poziomie szkoły podstawowej. Projekty z tego poziomu posiadają złożoną konstrukcję, wymagają od uczniów rozumnego i planowanego postępowania, a także większej sprawności manualnej. Dają możliwość odkrywania talentów i pasji technicznych uczniów.