KATAMARAN 1

48,00 

POZIOM III – ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Zestaw konstrukcyjny KATAMARAN składa się z materiałów konstrukcyjnych, kart pracy dla ucznia i teczki.

Do projektu KATAMARAN dostępny jest film instruktażowy, który pokazuje krok po kroku wszystkie czynności związane z pracą nad projektem.

Nauczyciel może skorzystać z obudowy dydaktycznej dostępnej po zalogowaniu.

OPIS

Projekt KATAMARAN zaliczany jest do grupy projektów poziomu trzeciego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego i drugiego lub w ocenie nauczyciela posiadają umiejętności, aby takie projekty wykonywać. Projekt umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój w oparciu o aktywne metody pracy.

Realizując projekt KATAMARAN, uczniowie rozwijają kluczowe umiejętności manualne, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, uczą się dyscypliny i współpracy oraz podstawowych zasad w miejscu pracy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem KATAMARAN dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, metali, stopów metali, tworzyw sztucznych, połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów oraz szycia ręcznego materiałów włókienniczych.

Efektem końcowym projektu jest pływający katamaran z żaglem. Konstrukcja katamaranu składa się z pokładu górnego, pokładu dolnego, miecza, steru, masztu, drewnianych elementów ożaglowania, dwóch żagli oraz podstawy katamaranu. Dodatkowymi elementami są butelki, które pełnią rolę pływaków, otwierając tematykę dotyczącą ochrony środowiska i recyklingu. Butelki do projektu uczniowie muszą pozyskać sami.

Projekt KATAMARAN nawiązuje do projektu ŁÓDKA z poziomu pierwszego i może być traktowany jako jego swoiste rozwinięcie. W swych podstawach odwołuje się do opanowanej już przez ucznia podstawowej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, rysunku technicznego i metod obróbki oraz łączenia różnych materiałów. Tematyka projektu wpisuje się w modelarski nurt twórczości technicznej uczniów, dając możliwości rozwijania zainteresowań uczniów w tym kierunku.

Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziewięć podprojektów.

MATERIAŁY

Materiały konstrukcyjne KATAMARAN spakowane są w woreczku strunowym.

Lista materiałów, wchodzących w skład zestawu konstrukcyjnego KATAMARAN:

1. Sklejka 6 mm x 60 mm x 300 mm szt.1
2. Sklejka 8 mm x 30 mm x 200 mm szt.1
3. Sklejka 6 mm x 60 mm x 110 mm szt.1
4. Sklejka 5 mm x 80 mm x 140 mm szt.1
5. Litwa sosnowa 10 mm x 5 mm x 320 mm szt.1
6. Listwa sosnowa 20 mm x 10 mm x 110 mm szt.1
7. Wałek ø8 mm x 320 mm szt.1
8. Wałek ø8 mm x 110 mm szt. 1
9. Tworzywo PCV 3 mm x 30 mm x 80 mm szt. 1
10. Pręt mosiężny ø2 mm x 50 mm szt.1
11. Śruba – gwint ø4 mm x 35 mm szt.1
12. Nakrętka i podkładka na gwint ø4 mm szt.1
13. Wkręty do drewna średnica główki 6 mm x 15 mm szt. 4
14. Wkręty do drewna średnica główki 7 mm x 12 mm szt. 4
15. Pręty stalowe ø2 mm x 330 mm szt. 2
16. Drut stalowy ocynkowany ø1,5 mm x 500 mm szt.1
17. Dratew lniana 1500 mm szt.1
18. Płótno 280 mm x 400 mm szt.1

KARTY PRACY

Komplet kart pracy dla ucznia zawiera 21 stron.

W kartach pracy dla ucznia znajdują się: regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz karty technologiczne, dotyczące części składowych KATAMARANU (tzw. podprojektów) oraz montażu. Karty pracy dla ucznia wymuszają stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym kontaktem i regulaminem oraz przepisami BHP. Zawierają miejsca do wystawiania ocen.

Karty pracy dla nauczyciela – instrukcje pomocnicze do projektu KATAMARAN zawierają 44 strony. Składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz wszystkie czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Są dostępne do pobrania po zalogowaniu (plik w formacie pdf).

TECZKA

Zestaw konstrukcyjny KATAMARAN zawiera teczkę wiązaną z nadrukiem, wykonaną z kartonu o gramaturze 250g. Przeznaczona do przechowywania kart pracy. Okładka teczki posiada miejsca do wpisania danych ucznia.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy KATAMARAN obrazuje krok po kroku wszystkie etapy pracy nad projektem, począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów w gotową konstrukcję.

Film instruktażowy jest dostępny online lub do pobrania po zalogowaniu.

PLAN PRACY

Plan pracy do projektu KATAMARAN zawiera cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plan uwzględnia także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Plan pracy jest dostępny po zalogowaniu.