LAMPA

44,00 

POZIOM II – ZNAM PODSTAWY

Zestaw konstrukcyjny LAMPA składa się z materiałów konstrukcyjnych, kart pracy dla ucznia i teczki.

Do projektu LAMPA dostępny jest film instruktażowy, który pokazuje krok po kroku wszystkie czynności związane z pracą nad projektem.

Nauczyciel może skorzystać z obudowy dydaktycznej dostępnej po zalogowaniu.

OPIS

Projekt LAMPA zaliczany jest do grupy projektów z poziomu drugiego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój w oparciu o aktywne metody pracy.

Realizując projekt LAMPA, uczniowie rozwijają kluczowe umiejętności manualne, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, uczą się dyscypliny i współpracy oraz podstawowych zasad w miejscu pracy.

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem LAMPA dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych (sklejka), stopów metali, tworzyw sztucznych, połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów oraz montażu i diagnostyki prostych obwodów elektrycznych.

Czas zaplanowany na realizację projektu edukacyjnego LAMPA wynosi około 30 jednostek lekcyjnych. Projekt podzielony jest na dziewięć podprojektów.

MATERIAŁY

Materiały konstrukcyjne LAMPA spakowane są w woreczku strunowym.

Lista materiałów, wchodzących w skład zestawu konstrukcyjnego LAMPA:

1. Sklejka 8 mm x 60 mm x 60 mm szt.1
2. Sklejka 8 mm x 30 mm x 80 mm szt.1
3. Sklejka 5 mm x 80 mm x 140 mm szt. 1
4. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm x 200 mm szt.1
5. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm x 110 mm szt.1
6. Pianka polietylenowa 6 mm x 80 mm x 210 mm szt. 2
7. PCW miękkie 3 mm x 20 mm x 200 mm szt.1
8. PCW miękkie 3 mm x 10 mm x 60 mm szt.1
9. Rurka z tworzywa sztucznego o średnicy ø3 mm i długości 110 mm szt.1
10. Przewód miedziany (linka) 1100 mm szt.1
11. Drut stalowy ocynkowany ø2 mm x 160 mm szt.1
12. Drut stalowy ocynkowany ø1,5 mm x 500 mm szt.1
13. Pręt mosiężny ø2 mm x 60 mm szt.1
14. Wkręty do drewna średnica główki 6 mm x 10 mm szt. 2
15. Wkręty do drewna średnica główki 6 mm x 15 mm szt. 2
16. Wkręt do drewna średnica główki 7 mm x 25 mm szt. 1
17. Śruba ø4 mm x 35 mm szt.1
18. Nakrętka i podkładka na śrubę ø4 mm szt.1
19. Nity ø4 mm x 12 mm szt. 6
20. Nit ø4 mm x 15 mm szt. 4
21. Gumka szt. 2
22. Diody LED szt. 2

KARTY PRACY

Komplet kart pracy dla ucznia zawiera 14 stron.

W kartach pracy dla ucznia znajdują się: regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz karty technologiczne, dotyczące części składowych LAMPY (tzw. podprojektów) oraz montażu. Karty pracy dla ucznia wymuszają stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym kontaktem i regulaminem oraz przepisami BHP. Zawierają miejsca do wystawiania ocen.

Karty pracy dla nauczyciela – instrukcje pomocnicze do projektu LAMPA zawierają 39 stron. Składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz wszystkie czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Są dostępne do pobrania po zalogowaniu (plik w formacie pdf).

TECZKA

Zestaw konstrukcyjny LAMPA zawiera teczkę wiązaną z nadrukiem, wykonaną z kartonu o gramaturze 250g. Przeznaczona do przechowywania kart pracy. Okładka teczki posiada miejsca do wpisania danych ucznia.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy LAMPA obrazuje krok po kroku wszystkie etapy pracy nad projektem, począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów w gotową konstrukcję.

Film instruktażowy jest dostępny online lub do pobrania po zalogowaniu.

PLAN PRACY

Plan pracy do projektu LAMPA zawiera cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plan uwzględniają także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Plan pracy jest dostępny po zalogowaniu.