MARIONETKA

44,00 

POZIOM II – ZNAM PODSTAWY

Zestaw konstrukcyjny MARIONETKA składa się z materiałów konstrukcyjnych, kart pracy dla ucznia i teczki.

Do projektu MARIONETKA dostępny jest film instruktażowy, który pokazuje krok po kroku wszystkie czynności związane z pracą nad projektem.

Nauczyciel może skorzystać z obudowy dydaktycznej dostępnej po zalogowaniu.

OPIS

Projekt MARIONETKA zaliczany jest do grupy projektów z poziomu drugiego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wykonali wcześniej wybrany projekt z poziomu pierwszego. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej, zapewniając uczniom wszechstronny rozwój w oparciu o aktywne metody pracy.

Realizując projekt MARIONETKA uczniowie mogą się rozwijać i zdobywać kluczowe umiejętności praktyczne, potrzebne w życiu codziennym oraz przyszłej pracy.

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, związanych z projektem WĄŻ, dotyczy technologii obróbki drewna, stopów metali, tworzyw sztucznych, tkanin oraz materiałów włókienniczych.

Projekt MARIONETKA nie tylko jest nośnikiem wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji treści obowiązujących w podstawie programowej techniki, ale także może inspirować do twórczego działania. Po zakończeniu projektu uczniowie mogą odgrywać różnego typu scenki. Mają możliwość modyfikacji projektu (zmiany ubranka), co pozwala na tworzenie różnych form teatralnych w domu i w szkole.

Czas zaplanowany na realizację projektu edukacyjnego MARIONETKA wynosi około 28 jednostek lekcyjnych. Projekt podzielony jest na dwanaście podprojektów.

MATERIAŁY

Materiały konstrukcyjne MARIONETKA spakowane są w woreczku strunowym.

Lista materiałów, wchodzących w skład zestawu konstrukcyjnego MARIONETKA:

1. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm 110 mm szt.2
2. Listwa sosnowa 5 mm x 15 mm 230 mm szt.1
3. Listwa sosnowa 5 mm x 15 mm 160 mm szt.1
4. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm 30 mm szt.1
5. Listwa sosnowa 10 mm x 30 mm 60 mm szt.1
6. Wałek z drewna brzozy ø35 mm x 50 mm szt.1
7. Wałek z drewna brzozy ø8 mm x 40 mm szt. 3
8. Wałek z drewna brzozy ø8 mm x 25 mm szt. 1
9. Wałek z drewna brzozy ø6 mm x 30 mm szt.1
10. Gumka ø40 mm szt. 5
11. Dratew lniana 2600 mm szt.1
12. Oczka (folia samoprzylepna) szt. 2
13. Folia samoprzylepna czerwona ø10 mm szt. 1
14. Tworzywo termokurczliwe ø3mm x 70 mm szt.1
15. Drut stalowy ocynkowany ø1,5 mm x 200 mm szt. 1
16. Dwukolorowa cienka włóczka 70 zwoi i 30 zwoi. szt. 1
17. Kolorowe płótno 720 mm x 390 mm szt.1

KARTY PRACY

Komplet kart pracy dla ucznia zawiera 20 stron.

W kartach pracy dla ucznia znajdują się: regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz karty technologiczne, dotyczące części składowych MARIONETKI (tzw. podprojektów) oraz montażu. Karty pracy dla ucznia wymuszają stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym kontaktem i regulaminem oraz przepisami BHP. Zawierają miejsca do wystawiania ocen.

Karty pracy dla nauczyciela – instrukcje pomocnicze do projektu MARIONETKA zawierają 42 strony. Składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz wszystkie czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Są dostępne do pobrania po zalogowaniu (plik w formacie pdf).

TECZKA

Zestaw konstrukcyjny MARIONETKA zawiera teczkę wiązaną z nadrukiem, wykonaną z kartonu o gramaturze 250g. Przeznaczona do przechowywania kart pracy. Okładka teczki posiada miejsca do wpisania danych ucznia.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy MARIONETKA obrazuje krok po kroku wszystkie etapy pracy nad projektem, począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów w gotową konstrukcję.

 

Film instruktażowy jest dostępny online lub do pobrania po zalogowaniu.

PLAN PRACY

Plan pracy do projektu MARIONETKA zawiera cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plan uwzględniają także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Plan pracy jest dostępny po zalogowaniu.