OWAD 2

48,00 

POZIOM V – ZAAWANSOWANY+

Zestaw konstrukcyjny OWAD II składa się z materiałów konstrukcyjnych, kart pracy dla ucznia i teczki.

Nauczyciel może skorzystać z obudowy dydaktycznej dostępnej po zalogowaniu.

OPIS

Projekt OWAD II zaliczany jest do grupy projektów z poziomu piątego, przeznaczonych do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kółkach technicznych).

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem OWAD II dotyczy technologii obróbki tworzyw sztucznych, metali, drewna oraz montażu prostych układów elektronicznych.

Projekt OWAD II ukierunkowany jest przede wszystkim na zapoznanie uczniów z problematyką elementów i obwodów elektronicznych. Koncepcja, na której oparte są projekty z serii OWAD, polega na wykorzystaniu perforowanej matrycy montażowej i łączeniu na niej elementów elektronicznych za pomocą łączówek, z pominięciem innych technik takich, jak np. lutowanie.

Efektem końcowym projektu jest matryca do montażu prostych układów elektronicznych w kształcie owada. Konstrukcja owada składa się z podstawy matrycy elektronicznej (korpus owada), matrycy elektronicznej (grzbiet owada), odnóży owada oraz przyrządów (do wciskania gwoździ, do skręcania łączówek i do formowania łączówek).

Układem elektronicznym, który w ramach tego projektu uczeń montuje, jest generator sygnału w paśmie FM, który służy do bezprzewodowego przekazywania sygnałów dźwiękowych w paśmie radiowym (współpracuje z radioodbiornikiem).

Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziesięć podprojektów.

MATERIAŁY

Materiały konstrukcyjne OWAD II spakowane są w woreczku strunowym.

Lista materiałów, wchodzących w skład zestawu konstrukcyjnego OWAD II:

1. PCW 3 mm x 40 mm x 210 mm szt. 1
2. PCV 6 mm x 30 mm x 70 mm szt.1
3. PCV 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
4. Pianka polietylenowa 6 mm x 40 mm x 110 mm szt. 1
5. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø3 mm x 1000 mm szt. 1
6. Rurka z tworzywa termokurczliwego ø2 mm x 330 mm szt. 1
7. Listwa sosnowa 20 mm x 20 mm x 50 mm szt. 1
8. Wałek z drewna brzozy ø8 mm x 110 mm szt. 1
9. Pręt stalowy ø2 mm x 140 mm szt. 1
10. Drut stalowy ocynkowany ø1,5 mm x 1000 mm szt. 1
11. Drut stalowy ocynkowany ø1,5 mm x 500 mm szt. 1
12. Przewód miedziany (linka) 0,25 mm2 x 600 mm szt. 1
13. Przewód miedziany (linka) 1,5 mm2 x 230 mm szt. 1
14. Mikrofon szt. 2
15. Tranzystory szt. 3
16. Rezystory szt. 7
17. Kondensatory szt. 3
18. Podłącze do baterii 9V szt. 1
19. Szpileczki szt. 6
20. Gumka ø40 mm szt.1
21. Nit aluminiowy f 3 mm x 10 mm szt.1
22. Nit aluminiowy f 3 mm x 16 mm szt. 1

KARTY PRACY

Komplet kart pracy dla ucznia zawiera 20 stron.

W kartach pracy dla ucznia znajdują się: regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz karty technologiczne, dotyczące części składowych KROSNA (tzw. podprojektów) oraz montażu. Karty pracy dla ucznia wymuszają stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym kontaktem i regulaminem oraz przepisami BHP. Zawierają miejsca do wystawiania ocen.

Karty pracy dla nauczyciela – instrukcje pomocnicze do projektu KROSNO zawierają 31 stron. Składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz wszystkie czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Są dostępne do pobrania po zalogowaniu (plik w formacie pdf).

TECZKA

Zestaw konstrukcyjny OWAD II zawiera teczkę wiązaną z nadrukiem, wykonaną z kartonu o gramaturze 250g. Przeznaczona do przechowywania kart pracy. Okładka teczki posiada miejsca do wpisania danych ucznia.

PLAN PRACY

Plan pracy do projektu OWAD II zawiera cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plan uwzględnia także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Plan pracy jest dostępny po zalogowaniu.