PROJEKT WPT 2024

WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TWORZENIU PRACOWNI TECHNICZNYCH 

Projekt WPT polega na wsparciu szkół podstawowych w tworzeniu pracowni technicznych. Dzięki tej inicjatywie placówki mogą zaoszczędzić do 50% środków przeznaczonych na ten cel. Wysokość dofinansowania zależy od ilości zamawianych zestawów konstrukcyjnych. W ramach projektu zakupić można skrzynki narzędziowe z wyposażeniem, zestawy do wiercenie, pistolety do klejenia na gorąco oraz instrukcje BHP i inne akcesoria.

Cele projektu WPT:
- zapewnienie profesjonalnych warunków do rozwoju sprawności manualnych uczniów na lekcjach techniki w szkole podstawowej,
- wsparcie szkół w realizacji celów zawartych w podstawie programowej techniki, zgodnie z założeniami MEiN - realizacja prostych projektów w oparciu o praktyczne metody działań technicznych,
- rozpoznawanie zdolności technicznych u uczniów i ukierunkowanie ich co do wyboru dalszego kształcenia,
- promowanie edukacji technicznej i podniesienie rangi przedmiotu technika,
- wspieranie szkolnictwa zawodowego.

Do projektu WPT mogą przystąpić szkoły podstawowe, które nie posiadają odpowiednio wyposażonej pracowni technicznej, a chciałyby pracować metodą wielomateriałowych projektów technicznych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową techniki.

W szkole, która przystępuje do projektu WPT organizuje się tyle stanowisk, ile wymaga najliczniejsza klasa objęta projektem. Przykładowo, jeśli najliczniejsza klasa liczy 24 uczniów, to ilość stanowisk w takiej placówce wynosi 12. Każde stanowisko pracy wyposażane jest w skrzynkę narzędziową z wyposażeniem i nakładkę ochronną na ławkę szkolną. Firma JAWI w swojej ofercie posiada dwa rodzaje skrzynek: małą i dużą. W zależności od budżetu i potrzeb placówki, szkoła może dokonać wyboru. We Wzorcowej Pracowni Technicznej przewidziane są dwa zestawy do wiercenia (statyw, wiertarka, imadło maszynowe, gogle przeciwodpryskowe), dwa przewodowe pistolety na gorący klej i instrukcje BHP. Opcjonalnie jest możliwość dołożenia do zamówienia dodatkowych produktów (np. fartuszek ochronny).

Jesteś zainteresowany projektem WPT?
Wypełnij poniższy formularz a my przygotujemy bezpłatną wycenę wyposażenia pracowni technicznej.