ŚLIZGACZ

POZIOM III - ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Projekt ŚLIZGACZ zaliczany jest do grupy projektów poziomu trzeciego, przeznaczonych dla uczniów, którzy wcześniej wykonali wybrany projekt z poziomu pierwszego i drugiego. Umożliwia praktyczną realizację treści związanych z podstawą nauczania techniki na poziomie szkoły podstawowej. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem ŚLIZGACZ dotyczy montażu elektrycznego oraz technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, metali, stopów metali, tworzyw sztucznych oraz połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów.

Efektem końcowym projektu jest pojazd pływający napędzany silniczkiem elektrycznym. Konstrukcją nośną pojazdu jest rama wykonana z listew drewnianych, połączonych dwoma elementami wykonanymi ze sklejki. W części tylnej ramy jest zamocowany silniczek elektryczny, natomiast w części przedniej bateria i włącznik. Napęd z silniczka przekazywany jest na śmigło, które obracając się wytwarza strumień powietrza, wprawiając pojazd w ruch. Skręcanie pojazdu uzależnione jest od ustawienia steru, co pozwala zmienić kierunek strumienia powietrza. Projekt ślizgacza daje możliwości zastosowania własnych rozwiązań w zakresie projektowania zabudowy pojazdu. Tematyka projektu wpisuje się w modelarski nurt twórczości technicznej uczniów, dając możliwości rozwijania zainteresowań uczniów w tym kierunku. Czas zaplanowany na realizację projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziesięć podprojektów.

MATERIAŁY

Dostarczamy wysokiej jakości materiały do wykonania wybranych zestawów konstrukcyjnych. Każdy zestaw zawiera różnorodne materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej techniki. Pozwalają one na naukę materiałoznawstwa w odniesieniu do realnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak: drewno, sklejka, tworzywa sztuczne, metal, materiały włókiennicze elektryczne i elektroniczne itd.

Elementy są spakowane w woreczki strunowe, a ich ilość i rodzaj dopasowany jest do realizowanych projektów. Zaopatrzenie uczniów w takie same zestawy materiałów oraz stały dostęp do części zapasowych zapewnia komfort pracy uczniowi i nauczycielowi. Ponadto znacznie podnosi motywację do podejmowania działań.

KARTY PRACY

Opracowanie dla ucznia zawiera 25 kart pracy spakowanych w tekturowej teczce. Pierwsze pięć kart to strona tytułowa, regulamin pracowni technicznej, kontrakt, spis materiałów do realizowanego projektu oraz spis narzędzi. Pozostała cześć to karty technologiczne. Karty te dotyczą części składowych (tzw. podprojektów) ślizgacza.

Każdą kartę technologiczną opracowano według tego samego wzoru. Projekt karty pracy wymusza: stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym regulaminem i przepisami BHP oraz stosowanie zachowań zgodnych z podpisanym kontraktem. Dodatkowo na kartach pracy są miejsca do wystawiania ocen.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Aby wykonać wybrany zestaw konstrukcyjny i w pełni zrealizować podstawę programową techniki, szkoła powinna dysponować salą lekcyjną, zwaną Pracownią Techniczną, dostosowaną do liczby uczniów i odpowiednio wyposażoną, która umożliwi uczniom wykonywanie działań technicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie, cięcie, piłowanie, wiercenie itd.

Powinna tworzyć namiastkę realnych stanowisk pracy, pozwalających na naukę technologii podczas obróbki rożnych materiałów za pomocą przyborów, narzędzi i urządzeń.

FILM INSTRUKTAŻOWY

Film instruktażowy ŚLIZGACZ obrazuje wszystkie czynności począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję. Wykorzystywać go można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film daje możliwość wyboru i pokazu czynności technologicznej wykonywanej przez uczniów na danej lekcji, a także zatrzymania projekcji w dowolnym momencie oraz cofnięcia w wybrane miejsce.

Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.