MAKRAMA

45,00 

POZIOM V – ZAAWANSOWANY+

Zestaw konstrukcyjny MAKRAMA składa się z materiałów konstrukcyjnych, kart pracy dla ucznia i teczki.

Nauczyciel może skorzystać z obudowy dydaktycznej dostępnej po zalogowaniu.

OPIS

Projekt MAKRAMA zaliczany jest do grupy projektów z poziomu piątego, przeznaczonych do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kółkach technicznych).

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektem MAKRAMA dotyczy technologii obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, metali oraz połączeń rozłącznych tych materiałów. Projekt MAKRAMA ukierunkowany jest nie tylko na technologię obróbki i montażu różnych materiałów, ale także ma na celu rozbudzać zainteresowania uczniów w zakresie tworzenia makram kolistych.

Efektem końcowym projektu są dwa urządzenia. Jedno z nich pozwala formować pręty na kształt koła, natomiast drugie umożliwia wiązanie węzłów. Splot węzłów tworzy dekoracyjną formę na wzór tarczy. Konstrukcja przyrządu do wiązania makram kolistych złożona jest z kilku elementów. Dwa z nich tworzą krzyżak, na którym mocuje się koło metalowe. Kolejne służą do mocowania końcówek sznurków oraz do trzymania przyrządu. Najdłuższa część łączy wszystkie elementy.

Czas zaplanowany na realizacje projektu wynosi 30 jednostek lekcyjnych. Cały projekt jest podzielony na dziesięć podprojektów.

MATERIAŁY

Materiały konstrukcyjne MAKRAMA spakowane są w woreczku strunowym.

Lista materiałów, wchodzących w skład zestawu konstrukcyjnego MAKRAMA:

1. Sklejka 8 mm x 30 mm x 200 mm szt. 2
2. Sklejka 8 mm x 30 mm x 60 mm szt. 1
3. Sklejka 5 mm x 80 mm x 140 mm szt. 1
4. Listwa sosnowa 10 mm x 30 mm x 320 mm szt. 1
5. Listwa sosnowa 10 mm x 20 mm x 330 mm szt. 1
6. Wałek ø8 mm x 100 mm szt. 1
7. Wałek ø32 mm x 50 mm szt. 1
8. Pręt stalowy ø2 mm x 1000 mm szt. 1
9. Drut stalowy ocynkowany ø2 mm x 500 mm szt. 1
10. Nit aluminiowy ø4 mm x 30 mm szt. 1
11. Śruba ø5 mm x 40 mm szt. 1
12. Nakrętka motylkowa oraz podkładka na śrubę ø5 mm szt. 1
13. Wkręt do drewna, średnica główki 7 mm x 12 mm szt. 8
14. Sznurek z sizalu 14 m szt. 1

KARTY PRACY

Komplet kart pracy dla ucznia zawiera 15 stron.

W kartach pracy dla ucznia znajdują się: regulamin pracowni technicznej, kontrakt oraz karty technologiczne, dotyczące części składowych MAKRAMY (tzw. podprojektów) oraz montażu. Karty pracy dla ucznia wymuszają stosowanie podstawowych procedur charakterystycznych dla działań technologicznych, przestrzeganie zasad zgodnych z podpisanym kontaktem i regulaminem oraz przepisami BHP. Zawierają miejsca do wystawiania ocen.

Karty pracy dla nauczyciela – instrukcje pomocnicze do projektu MAKRAMA zawierają 32 strony. Składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz wszystkie czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Są dostępne do pobrania po zalogowaniu (plik w formacie pdf).

TECZKA

Zestaw konstrukcyjny MAKRAMA zawiera teczkę wiązaną z nadrukiem, wykonaną z kartonu o gramaturze 250g. Przeznaczona do przechowywania kart pracy. Okładka teczki posiada miejsca do wpisania danych ucznia.

PLAN PRACY

Plan pracy do projektu MAKRAMA zawiera cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plan uwzględnia także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Plan pracy jest dostępny po zalogowaniu.