MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

Na naszej stronie publikujemy wszystkie niezbędne dokumenty dla nauczycieli techniki, z których mogą korzystać podczas pracy metodą wielomateriałowych projektów technicznych JAWI. Nasza obudowa dydaktyczna została przygotowana i sprawdzona przez ekspertów w zakresie edukacji technicznej. Wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak podstawa programowa techniki, program nauczania, plany pracy i przykładowe scenariusze lekcji dostępne są na naszej stronie po zalogowaniu się. Załóż konto i korzystaj z wszystkich materiałów dostępnych online bezpłatnie. Zachęcamy do rejestracji!

Technika jest objęta podstawą programową dla klas IV - VI szkoły podstawowej. W klasach VII i VIII mogą być organizowane kółka techniczne, skierowane do uczniów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotem lub posiadają wyróżniające się zdolności manualno-techniczne. Głównym celem podstawy programowej techniki jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów, polegających na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu narzędzi i urządzeń.

PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania DZIAŁAJ Z JAWI został opracowany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Uwzględnia zmiany zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r.

W programie zamieszczono jego charakterystykę, zawierającą omówienie ogólnych założeń programu, propozycję koncepcji lekcji techniki z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego JAWI, tworzącym obudowę dydaktyczną do realizacji programu, określenie wymiaru czasowego niezbędnego do osiągnięcia założonych celów przez program oraz opisanie zadań szkoły, jako czynnika gwarantującego powodzenie realizowanych w ramach programu projektów technicznych.

W programie DZIAŁAJ Z JAWI przedstawiono również ogólne i szczegółowe cele kształcenia i wychowania, określono treści zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wraz z zakładanymi osiągnięciami edukacyjnymi, zaproponowano sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania oraz kryteria ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

PRZEWODNIK METODYCZNY

Przewodnik metodycznych został przygotowany w oparciu o program nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Wyjaśnia jak prowadzić lekcje techniki w oparciu o metodę wielomateriałowych projektów technicznych. Został napisany na podstawie wieloletnich praktyk i doświadczeń w zakresie edukacji technicznej.

Przewodnik pomaga nauczycielom wejść w rytm pracy metodą projektu, polegającą na przetwarzaniu różnych materiałów konstrukcyjnych przy użyciu narzędzi i urządzeń, pokazuje o co w tym wszystkim chodzi i jak się zabrać za prowadzenie zajęć w realnej rzeczywistości.

Autorzy opracownia dołożyli wszelkich starań, aby przygotowany materiał umożliwił efektywne korzystanie z pakietu edukacyjnego JAWI. Jest on adresowany do nauczycieli techniki, którzy wykorzystują w swojej pracy lub planują wprowadzić opracowanie Działaj z JAWI. Przewodnik krok po kroku przeprowadza nauczyciela techniki przez wszystkie etapy pracy metodą projektu w oparciu o pracownię techniczną.

INSTRUKCJE

Instrukcje pomocnicze składają się z kart pracy, które otrzymują uczniowie oraz dodatkowych kart, obrazujących krok po kroku trasowanie oraz pozostałe czynności technologiczne, dotyczące wykonania poszczególnych podprojektów. Karty pracy "krok po kroku" oraz karty pracy dotyczące montażu nauczyciel może kopiować i wykorzystywać jako wsparcie dla uczniów w czasie pracy nad projektem.

KONSPEKTY

Przykładowe scenariusze lekcji zawierają cele i realizowane punkty podstawy programowej. Przedstawiają najważniejsze czynności wykonywane kolejno podczas lekcji. Gotowy scenariusz można wykorzystać 1:1, lekko zmodyfikować lub potraktować jako inspirację do własnej twórczej pracy.

Po dołączeniu do jawiedu.pl otrzymasz dostęp do planów pracy. Nasze rozkłady materiałów ułatwią Ci organizację zajęć w oparciu o wybrany projekt techniczny z naszej oferty. Plany pracy zawierają cele ogólne, bloki tematyczne, treści nauczania, działania do wykonania, odniesienia do podstawy programowej i uwagi. Plany uwzględniają także informacje o tym, co dziecko wie dzięki przeprowadzonym zajęciom, co nowego potrafi, czego doświadczyło i co poznało.

Wybierając ofertę edukacyjną JAWI, otrzymujesz dostęp do pełnych filmów instruktażowych, które sterują pracą nad projektami technicznymi, obrazując krok po kroku wszystkie czynności technologiczne począwszy od trasowania poprzez pracę poszczególnymi narzędziami i urządzeniami, a kończąc na montażu poszczególnych elementów projektu w gotową konstrukcję.

Wykorzystywać je można na każdej lekcji związanej z pracą nad projektem. Film instruktażowy to nowoczesne narzędzie, które sprawia, ze lekcje techniki stają się innowacyjne i ciekawe. Multimedialny przekaz zapewnia sprawne i bezpieczne prowadzenie lekcji bez względu na liczebność klas.